• VÅRT MÅL

    LÅNGSIKTIG ÄGARE OCH AFFÄRSPARTNER

  • VI BIDRAR MED

    AFFÄRS-, ORGANISATIONS-, OCH PRODUKTUTVECKLING

  • VI FOKUSERAR PÅ

    ENTREPRENÖRSKAP, ENGAGEMANG OCH KOMPETENS

Om Expector

Expector AB grundades 1980 av entreprenören och företagaren Göran Nilarp och har sin bas i Oskarshamn på den småländska ostkusten. Företaget medverkar som aktiv part och med ett långsiktigt engagemang i utvecklingen av de bolag man äger och investerar i.

Vår affärsidé är att alltid försöka förbättra, utveckla och ta vara på affärsmöjligheter hos de företag som vi investerar i. Vår metod är att arbeta aktivt och långsiktigt i bolagen, antingen som huvudägare eller större delägare.

Expector fokuserar på långsiktighet och strävar alltid efter att bygga verksamheter som visar hållbar utveckling och lönsamhet. Vår affärsmodell bygger på nästan 40 års småländsk erfarenhet av affärs-, organisations-, och produktutveckling där ledorden alltid har varit entreprenörskap, engagemang och kompetens.

Våra engagemang